สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ แหล่งเงินกู้ยุคใหม่เติมฝันขยายโอกาสคนตัวเล็ก

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ทางเลือกใหม่แก่คนตัวเล็ก
3 มกราคม 2566

ในอดีตถ้าหากเราไม่ได้มีสลิปเงินเดือนหรือเปิดบัญชีกับธนาคารมาเป็นเวลานาน การที่จะเราจะเดินเข้าไปขอกู้เงินกับสถาบันการเงินเป็นเรื่องอะไรที่ยากมาก ทำให้ในบางครั้งต่อให้เรามีไอเดีย มีความฝัน มีแรงบรรดาลใจ แต่เมื่อไม่มีเงินทุนก็ไม่สามารถสานฝันเหล่านั้นได้ แต่ในยุคที่โลกไร้พรมแดนความฝันและโอกาสเชื่อมเข้าหากันด้วยเทคโนโลยี สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์นั้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโลกสมัยใหม่ในการเข้ามาแทนที่ระบบการสมัครขอสินเชื่อรวมจนไปถึงการผ่อนชำระคืน น้องฟินนี่เรียกทั้งหมดนี้ว่าคือการย่อโลกธุรกรรมทางการเงินมาอยู่ภายใต้ฝ่ามือเราสร้างเป็นโอกาสที่เท่าเทียมให้ทุกคนได้ไปต่อเติมความฝัน สานธุรกิจ ต่อกิจการต่างๆ

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล พลังสำคัญขับเคลื่อนผู้ประกอบการรายย่อย

ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบดีว่ากลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคง ไม่ใช่นายทุนหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่เป็นผู้ทำอาชีพรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็กนับล้านๆคนทั่วประเทศที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทย จึงกลายมาเป็นโจทย์ว่าจะทำอย่างไรที่จะขยายโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้พลังที่สำคัญนี้ได้ปัจจัยที่สำคัญการหล่อเลี้ยง เติมทุน สร้างโอกาสให้ตัวเอง รวมกันเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ดังนั้นเพื่อเป็นการก้าวข้ามทุกข้อจำกัดที่มีมาในอดีตเพราะปัญหาที่ทำให้คนตัวเล็กไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพราะกระบวนการอนุมัติสินเชื่ออยู่ไกลตัวพวกเขาเหลือเกิน ในการก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกหลักเกณฑ์ สินเชื่อดิจิทัล เพื่อกำกับดูแลธุรกิจกิจการดังกล่าวทั้งหมด โดยมุ่งเน้นให้ผู้ให้บริการและสถาบันทางการเงินใช้ข้อมูลทางเลือกแทนที่การใช้เอกสารแบบเดิมๆเช่นสลิปเงินเดือน หลักฐานประกอบรายได้ สินทรัพย์ค้ำประกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปลดล็อคขีดจำกัดเดิมๆของกระบวนการธุรกรรมของสถาบันทางการเงินทำให้เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นและเป็นการสนับสนุนให้พวกเขาได้สร้างรายได้ ขยายโอกาส เติมเต็มความฝันให้แก่ทุกคน

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล จึงออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด

ธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นประโยชน์ของทั้งฝั่งผู้ให้กู้และผู้กู้ ด้วยการเปิดมิติใหม่ของโลกสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเพื่อคนตัวเล็กด้วยการสร้างทุกกระบวนการของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้งานอยู่บนโลกออนไลน์ ในส่วนของผู้ให้บริการได้นำข้อมูลทางเลือกที่ผู้ใช้ยินยอมให้เปิดเผย เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รายได้หรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ ในการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการชำระหนี้ นำมาประเมินความเสี่ยงและกำหนดวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย โดยกระบวนการทั้งหมดทำผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถประเมินได้รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้อนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว ผู้กู้สามารถได้รับวงเงินเพื่อนำไปต่อยอดได้ทันที เช่นเดียวกันกับในส่วนของผู้กู้ที่สามารถใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลผ่านมือถือส่วนตัวหรืออุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยรูปแบบการให้บริการอาจจะโหลดผ่านแอปหรือผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วแต่รูปแบบการบริการของผู้ให้บริการแต่ละราย อีกทั้งยังมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจพร้อมไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ การคำนวณผ่อนชำระ การประเมินสินเชื่อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้กู้ได้พิจารณาเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองได้ โดยเมื่อหลังตัดสินใจแล้วผู้กู้สามารถยื่นสมัครกู้ ถอนวงเงินกู้ และเบิกจ่ายเงินและผ่อนชำระคืนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขาหรือธนาคารอีกต่อไป เป็นก้าวใหม่ที่สำคัญในการยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้แบบเท่าเทียมและทันท่วงที

แล้ว สินเชื่อบุคคลออนไลน์ ปลอดภัยไหม

มาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าด้วยความสะดวกสบายแบบนี้ แต่การขอกู้ทำธุรกรรมการให้ข้อมูลทั้งหมดบนโลกออนไลน์ มันจะยืนยันการขออนุมัติได้อย่างไร แล้วข้อมูลที่ให้ไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่น เรื่องนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยออกหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลว่าผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง แล้วเราได้ประโยชน์อย่างไรไปดูกับฟินนี่กัน

1. การใช้ข้อมูลทางเลือกประเมินความเสี่ยง : เราสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ทางผู้ให้กู้นำไปใช้ ต้องผ่านการแสดงประเภทและแหล่งของข้อมูลที่นำไปประกอบการพิจารณา โดยต้องแสดงความสัมพันธ์ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีผลต่อความสามารถและความเต็มใจในการชำระหนี้ รวมถึงสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อเพื่อนำไปประเมินวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยได้อย่างแม่นยำ
2. การให้บริการแบบดิจิทัล การได้มาซึ่งลูกค้า การเสนอขายผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ : เราสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการประกอบการตัดสินใจในการขอกู้สินเชื่อ จะต้องอธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญอย่างครบถ้วน ชัดเจนและเพียงพอ รวมไปถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือขั้นตอนการทำสัญญาสำคัญ ต้องให้ทางเราผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไขก่อนรวมถึงมีช่องทางให้ปฏิเสธได้หากเงื่อนไขไม่เป็นที่น่าพอใจ
3. การคุ้มครองผู้บริโภค : เราสามารถเรียกดูสัญญาสินเชื่อได้อย่างทันทีตลอดเวลาและมีตารางแสดงคำนวณภาระหนี้อย่างชัดเจนเช่น เงินต้นเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ค่าปรับมีไหม เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยคงค้างเหลือจำนวนเท่าไหร่ อีกทั้งยังมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวก หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ
4. การกำกับดูแลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : เรามั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการสามารถดำเนินบริการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าผู้ให้บริการทั้งหมดจำเป็นต้องมีแผนผังระบบโครงสร้างและเครือข่ายด้านไอที แผนรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และประเมินหาช่องโหว่ในระบบอย่างสม่ำเสมอ

ถ้าเพื่อนๆอยากทำความเข้าใจข้อดี-ข้อเสียการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่ : 4 ข้อควรรู้ กู้เงินออนไลน์ กู้เงินด่วน คืออะไร กู้ได้จริงไหม – FINNIX

สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆอยากเติมฝัน ขยายโอกาส แต่ยังไม่มีแหล่งเงินทุน ฟินนี่ขอแนะนำ

สินเชื่อบุคคลฟินนิกซ์อิกไนท์ สินเชื่อในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน ถูกกฏหมายภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย มีวงเงินให้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 4.99% ต่อเดือน ผ่อนจ่ายสูงสุดนาน 60 งวด และใช้งานง่ายๆผ่านแอปทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้เพื่อนๆได้วงเงินนำไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ เติมฝัน สานธุรกิจได้อย่างไม่มีสะดุด

ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย : 25630236.pdf (bot.or.th)

แท็กที่เกี่ยวข้อง:
สินเชื่อส่วนบุคคล แอปกู้เงิน สร้างโอกาส

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

กู้เงินออนไลน์ กู้เงินด่วน ผ่านแอปฟินนิกซ์ รับเงินไวทันใจ
เป็นหนี้มีสุข 23 มิถุนายน 2566

กู้เงินออนไลน์ กู้เงินด่วน ผ่านแอปฟินนิกซ์ รับเงินไวทันใจ

เพื่อนๆ อาจจะเคยได้ยินเรื่องการ กู้เงินออนไลน์ ที่สามารถขอกู้ได้โดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียว และรู้ผลรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่นาทีกันมาบ้าง วันนี้ฟินนี่จะชวนมาดูกันว่ากู้เงินด่วน กู้ออนไลน์คืออะไร กู้ไ
วิธีการกู้เงินออนไลน์ เตรียมพร้อมและขอกู้ได้อย่างรวดเร็ว
เป็นหนี้มีสุข 22 มิถุนายน 2566

วิธีการกู้เงินออนไลน์ เตรียมพร้อมและขอกู้ได้อย่างรวดเร็ว

ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การ กู้เงินออนไลน์ กลายเป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้คนที่ต้องการเงินทุนเพิ่มเติม ในบทความนี้ ฟินนี่จะพาเพื่อนๆไปทำความเข้าใ
ประโยชน์ และความสะดวกสบายของการ กู้เงินออนไลน์
เป็นหนี้มีสุข 15 มิถุนายน 2566

ประโยชน์ และความสะดวกสบายของการ กู้เงินออนไลน์

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การใช้อินเทอร์เน็ตไม่เพียงแค่เป็นการค้นหาข้อมูลหรือสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับการทำธุรกรรมทาง

โหลดแอปเลย

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ดอกเบี้ย 33% ต่อปี

finnix-shape finnix-application
finnix-application
finnix application qr-code

โหลดแอปเลย

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว | ดอกเบี้ย 33% ต่อปี

download application finnix

เราเก็บคุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์ของคุณ ศึกษารายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ตั้งค่า ได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก