สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ แหล่งเงินกู้ยุคใหม่เติมฝันขยายโอกาสคนตัวเล็ก

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ทางเลือกใหม่แก่คนตัวเล็ก
3 มกราคม 2566

ในอดีตถ้าหากเราไม่ได้มีสลิปเงินเดือนหรือเปิดบัญชีกับธนาคารมาเป็นเวลานาน การที่จะเราจะเดินเข้าไปขอกู้เงินกับสถาบันการเงินเป็นเรื่องอะไรที่ยากมาก ทำให้ในบางครั้งต่อให้เรามีไอเดีย มีความฝัน มีแรงบรรดาลใจ แต่เมื่อไม่มีเงินทุนก็ไม่สามารถสานฝันเหล่านั้นได้ แต่ในยุคที่โลกไร้พรมแดนความฝันและโอกาสเชื่อมเข้าหากันด้วยเทคโนโลยี สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์นั้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโลกสมัยใหม่ในการเข้ามาแทนที่ระบบการสมัครขอสินเชื่อรวมจนไปถึงการผ่อนชำระคืน น้องฟินนี่เรียกทั้งหมดนี้ว่าคือการย่อโลกธุรกรรมทางการเงินมาอยู่ภายใต้ฝ่ามือเราสร้างเป็นโอกาสที่เท่าเทียมให้ทุกคนได้ไปต่อเติมความฝัน สานธุรกิจ ต่อกิจการต่างๆ

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล พลังสำคัญขับเคลื่อนผู้ประกอบการรายย่อย

ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบดีว่ากลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคง ไม่ใช่นายทุนหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่เป็นผู้ทำอาชีพรายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็กนับล้านๆคนทั่วประเทศที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทย จึงกลายมาเป็นโจทย์ว่าจะทำอย่างไรที่จะขยายโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้พลังที่สำคัญนี้ได้ปัจจัยที่สำคัญการหล่อเลี้ยง เติมทุน สร้างโอกาสให้ตัวเอง รวมกันเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ดังนั้นเพื่อเป็นการก้าวข้ามทุกข้อจำกัดที่มีมาในอดีตเพราะปัญหาที่ทำให้คนตัวเล็กไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพราะกระบวนการอนุมัติสินเชื่ออยู่ไกลตัวพวกเขาเหลือเกิน ในการก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงออกหลักเกณฑ์ สินเชื่อดิจิทัล เพื่อกำกับดูแลธุรกิจกิจการดังกล่าวทั้งหมด โดยมุ่งเน้นให้ผู้ให้บริการและสถาบันทางการเงินใช้ข้อมูลทางเลือกแทนที่การใช้เอกสารแบบเดิมๆเช่นสลิปเงินเดือน หลักฐานประกอบรายได้ สินทรัพย์ค้ำประกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปลดล็อคขีดจำกัดเดิมๆของกระบวนการธุรกรรมของสถาบันทางการเงินทำให้เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นและเป็นการสนับสนุนให้พวกเขาได้สร้างรายได้ ขยายโอกาส เติมเต็มความฝันให้แก่ทุกคน

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล จึงออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด

ธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นประโยชน์ของทั้งฝั่งผู้ให้กู้และผู้กู้ ด้วยการเปิดมิติใหม่ของโลกสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลเพื่อคนตัวเล็กด้วยการสร้างทุกกระบวนการของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้งานอยู่บนโลกออนไลน์ ในส่วนของผู้ให้บริการได้นำข้อมูลทางเลือกที่ผู้ใช้ยินยอมให้เปิดเผย เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รายได้หรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ ในการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการชำระหนี้ นำมาประเมินความเสี่ยงและกำหนดวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย โดยกระบวนการทั้งหมดทำผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถประเมินได้รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้อนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว ผู้กู้สามารถได้รับวงเงินเพื่อนำไปต่อยอดได้ทันที เช่นเดียวกันกับในส่วนของผู้กู้ที่สามารถใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลผ่านมือถือส่วนตัวหรืออุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยรูปแบบการให้บริการอาจจะโหลดผ่านแอปหรือผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วแต่รูปแบบการบริการของผู้ให้บริการแต่ละราย อีกทั้งยังมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจพร้อมไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ การคำนวณผ่อนชำระ การประเมินสินเชื่อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้กู้ได้พิจารณาเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองได้ โดยเมื่อหลังตัดสินใจแล้วผู้กู้สามารถยื่นสมัครกู้ ถอนวงเงินกู้ และเบิกจ่ายเงินและผ่อนชำระคืนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขาหรือธนาคารอีกต่อไป เป็นก้าวใหม่ที่สำคัญในการยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้แบบเท่าเทียมและทันท่วงที

แล้ว สินเชื่อบุคคลออนไลน์ ปลอดภัยไหม

มาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าด้วยความสะดวกสบายแบบนี้ แต่การขอกู้ทำธุรกรรมการให้ข้อมูลทั้งหมดบนโลกออนไลน์ มันจะยืนยันการขออนุมัติได้อย่างไร แล้วข้อมูลที่ให้ไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่น เรื่องนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยออกหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลว่าผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง แล้วเราได้ประโยชน์อย่างไรไปดูกับฟินนี่กัน

1. การใช้ข้อมูลทางเลือกประเมินความเสี่ยง : เราสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ทางผู้ให้กู้นำไปใช้ ต้องผ่านการแสดงประเภทและแหล่งของข้อมูลที่นำไปประกอบการพิจารณา โดยต้องแสดงความสัมพันธ์ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีผลต่อความสามารถและความเต็มใจในการชำระหนี้ รวมถึงสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อเพื่อนำไปประเมินวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยได้อย่างแม่นยำ
2. การให้บริการแบบดิจิทัล การได้มาซึ่งลูกค้า การเสนอขายผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ : เราสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการประกอบการตัดสินใจในการขอกู้สินเชื่อ จะต้องอธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญอย่างครบถ้วน ชัดเจนและเพียงพอ รวมไปถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือขั้นตอนการทำสัญญาสำคัญ ต้องให้ทางเราผู้ใช้งานยอมรับเงื่อนไขก่อนรวมถึงมีช่องทางให้ปฏิเสธได้หากเงื่อนไขไม่เป็นที่น่าพอใจ
3. การคุ้มครองผู้บริโภค : เราสามารถเรียกดูสัญญาสินเชื่อได้อย่างทันทีตลอดเวลาและมีตารางแสดงคำนวณภาระหนี้อย่างชัดเจนเช่น เงินต้นเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ค่าปรับมีไหม เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยคงค้างเหลือจำนวนเท่าไหร่ อีกทั้งยังมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวก หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ
4. การกำกับดูแลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : เรามั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการสามารถดำเนินบริการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าผู้ให้บริการทั้งหมดจำเป็นต้องมีแผนผังระบบโครงสร้างและเครือข่ายด้านไอที แผนรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และประเมินหาช่องโหว่ในระบบอย่างสม่ำเสมอ

ถ้าเพื่อนๆอยากทำความเข้าใจข้อดี-ข้อเสียการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่ : 4 ข้อควรรู้ กู้เงินออนไลน์ กู้เงินด่วน คืออะไร กู้ได้จริงไหม – FINNIX

สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆอยากเติมฝัน ขยายโอกาส แต่ยังไม่มีแหล่งเงินทุน ฟินนี่ขอแนะนำ

สินเชื่อบุคคลฟินนิกซ์อิกไนท์ สินเชื่อในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน ถูกกฏหมายภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย มีวงเงินให้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 4.99% ต่อเดือน ผ่อนจ่ายสูงสุดนาน 60 งวด และใช้งานง่ายๆผ่านแอปทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้เพื่อนๆได้วงเงินนำไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ เติมฝัน สานธุรกิจได้อย่างไม่มีสะดุด

ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย : 25630236.pdf (bot.or.th)

แท็กที่เกี่ยวข้อง:
สินเชื่อส่วนบุคคล แอปกู้เงิน สร้างโอกาส

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

วิธีเลือกแพลตฟอร์ม สินเชื่อดิจิทัล ที่เหมาะกับความต้องการ
เป็นหนี้มีสุข 18 เมษายน 2566

วิธีเลือกแพลตฟอร์ม สินเชื่อดิจิทัล ที่เหมาะกับความต้องการ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การให้กู้ยืมแบบ สินเชื่อดิจิทัล หรือ กู้เงินออนไลน์ กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมแทนการให้กู้ยืมแบบธนาคารดั้งเดิม แพลตฟอร์มการให้กู้เงินออนไลน์ช่วยให้ผู้กู้สามารถทำเรื่องสมัครและขออน
ความเสี่ยงและ ประโยชน์แอปเงินกู้ รู้ไว้ก่อนเลือกใช้บริการ
เป็นหนี้มีสุข 17 เมษายน 2566

ความเสี่ยงและ ประโยชน์แอปเงินกู้ รู้ไว้ก่อนเลือกใช้บริการ

ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีทางการเงินได้ปฏิวัติวงการสินเชื่อ ด้วยแอปพลิเคชันให้ยืมเงินแบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น โดยผู้กู้สามารถสมัครขอสินเชื่อผ่านมือถือสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆโดยแอปเงินกู้เป็นแพลตฟอร
ข้อดีของ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
เป็นหนี้มีสุข 15 เมษายน 2566

ข้อดีของ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ในโลกของการหาเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การกู้ยืม สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ได้กลายเป็นทางเลือกใหม่แทนการกู้ยืมจากธนาคารแบบดั้งเดิม แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบดิจิทัลช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวด

ไม่ต้องรอแล้ว

โหลดแอปเลย!

finnix-shape finnix-application
finnix-application
finnix application qr-code

ไม่ต้องรอแล้ว

โหลดแอปเลย!

download application finnix

เราเก็บคุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์ของคุณ ศึกษารายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ตั้งค่า ได้ที่นี่

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก