แอปฟินนิกซ์ (FINNIX) เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ฟรี ‘เงินดีมีสุข รู้ทันหนี้ไม่มีทุกข์’ ตอบอินไซต์คนทำมาหากินที่ไม่มีเวลา ตั้งเป้าเสริมแกร่ง 10,000 คนทั่วไทยปีนี้ 

FINNIX E-learning ออนไลน์คอร์ส
30 เมษายน 2567

แอปฟินนิกซ์ (FINNIX) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท มันนิกซ์ จำกัด นำทัพทีมงานคุณภาพพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ‘เงินดีมีสุข รู้ทันหนี้ไม่มีทุกข์’ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ทางการเงินให้กับคนไทย ด้วยความเข้าใจและเรียนสนุก สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซต์ www.finnix.co/e-learning โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกับแนะนำแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันหนี้นอกระบบและมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ Empowerment (เสริมรายได้และความรู้) จากอีโคซิสเต็ม F.I.R.E. ของมันนิกซ์ ซึ่งขานรับกับนโยบาย Responsible Lending ของ ธปท. ได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันคนไทยกำลังเผชิญความท้าทายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสภาวะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย จากรายงานผลการสำรวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2565 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมในด้านการเงินดิจิทัล รวมถึงการตระหนักรู้เรื่องภัยทางการเงินไม่ดีนัก โดยภาพรวมคนไทยประมาณร้อยละ 8.3 เคยประสบภัยทางการเงินไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง รวมถึงพฤติกรรมการออมเพื่อเกษียณของคนไทยยังมีแนวโน้มลดลงจากปี 2563 ที่ร้อยละ 66.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 61.1 ในฐานะแอปเงินกู้คู่คนทำมาหากิน แอปฟินนิกซ์ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล ‘เงินดีมีสุข รู้ทันหนี้ไม่มีทุกข์’ ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้คนทำมาหากินได้มาเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะการเงิน (Upskill) และสร้างทักษะการเงินใหม่ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต (Reskill) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น รู้จักการวางแผนการเงินและวางแผนเกษียณ เพื่อให้คนไทยมีความพร้อมด้านการเงินที่ดีต่อไป 

นางสาวถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มันนิกซ์ จำกัด กล่าวว่า “จากที่มันนิกซ์ ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเงินมาแล้วกว่า 4 ปี ทำให้เราเข้าใจบริบทด้านทักษะความรู้ทางการเงินของคนไทยเป็นอย่างดี คนทำมาหากินส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องทักษะทางการเงินพื้นฐาน ทำให้ประสบปัญหาการเงินกันมาก ซ้ำร้ายในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาหลอกลวงในอีกหลากหลายรูปแบบ เราเข้าใจว่าคนทำมาหากินส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการทำงานหาเลี้ยงชีพ ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาสำหรับการเรียนรู้ ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเราในการสร้างโอกาสให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดีและมีความสุขกับชีวิต ทีมงานของเราจึงใช้ความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ที่มีมาร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้เรื่องการเงินแบบออนไลน์ที่ตอบโจทย์คนเหล่านี้ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดสอนเป็นวิดีโอสั้นที่ย่อยง่าย เข้าใจเร็ว เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ทันที ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดเป็นทักษะพื้นฐานทางการเงินที่ทุกคนควรรู้ และยังมีการเสริมข้อแนะนำต่างๆ ให้คนทำมาหากินสามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบหรือภัยการหลอกลวงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราตั้งเป้าช่วยคนทำมาหากิน 10,000 คน ให้เข้าใจเรื่องการเงินดีขึ้นในปีนี้” 

แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ ‘เงินดีมีสุข รู้ทันหนี้ไม่มีทุกข์’ นับเป็นการต่อยอดกลยุทธ์จากอีโคซิสเต็ม F.I.R.E. ของมันนิกซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย Finance (มีเงินใช้) Intel (เข้าใจตัวเอง) Reward (เร่งสร้างวินัย) และ Empowerment (เสริมรายได้และความรู้) โดยเฉพาะในหมวด Empowerment ที่เน้นการช่วยส่งเสริมทักษะความรู้ทางเงินให้กับคนไทย อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายเกี่ยวกับหลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าและบุคคลทั่วไปด้วยการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินอย่างทั่วถึง 

ปัจจุบันคอร์สออนไลน์ของแอปฟินนิกซ์ นำเสนอความรู้และทักษะการเงินทั้งหมด 4 หลักสูตร เนื้อหามีทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ครอบคลุมตั้งแต่ 1) การวางแผนการเงิน 2) ทักษะการเงินที่จำเป็น 3) การใช้สินเชื่อเพื่อประโยชน์ในชีวิต พร้อมกับข้อควรรู้เกี่ยวกับหนี้นอกระบบและมิจฉาชีพ 4) การคำนวณดอกเบี้ย และการวางแผนชำระหนี้คืน ซึ่งแต่ละหลักสูตรสอนโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากมันนิกซ์ที่ร่วมกันนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาหลักสูตรให้เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง พร้อมเทคนิคและคำแนะนำพิเศษจากประสบการณ์ตรงของผู้สอนแต่ละท่าน รวมถึงมีแบบทดสอบวัดความรู้ท้ายบทเรียน สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่สนใจได้เอง ทุกที่ ทุกเวลา ที่เว็บไซต์ฟินนิกซ์ เมื่อเรียนจบและผ่านแบบทดสอบตามเงื่อนไขแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน พร้อมทั้งสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนอีกด้วย 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าเรียนฟรีกับฟินนิกซ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่เว็บไซต์ https://www.finnix.co/e-learning  

แท็กที่เกี่ยวข้อง:
ฟินนิกซ์ ข่าวสาร e-learning สื่อการเรียนรู้

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โหลดแอปเลย

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ดอกเบี้ย 33% ต่อปี

finnix-shape finnix-application
finnix-application
finnix application qr-code

โหลดแอปเลย

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว | ดอกเบี้ย 33% ต่อปี

download application finnix

เราเก็บคุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์ของคุณ ศึกษารายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ตั้งค่า ได้ที่นี่

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึก